Levensverzekeringen

Levensverzekeringen zijn verzekeringen waarbij de premie en/of de uitkering afhankelijk is van “het verzekerde leven”, dus het op een bepaalde datum al dan niet in leven zijn van de verzekerde. Er zijn allerlei soorten verzekeringen. Levensverzekeringen kun je indelen naar de vorm en de wijze waarop de verzekering tot uitkering komt.

Vormen van levensverzekeringen
Als we kijken naar de soorten levensverzekeringen, dan zijn er drie hoofdvormen te onderscheiden:

- De overlijdensrisicoverzekering
Deze verzekering keert alleen uit als de verzekerde komt te overlijden binnen de looptijd van de verzekering. Als de verzekerde nog leeft op het moment dat de verzekering afloopt, krijgen de begunstigden niets (en zijn alle premies verloren).

- De spaarverzekering
Bij een spaarverzekering betaalt u een aantal jaren premie en krijg je op een afgesproken einddatum een bedrag uitgekeerd. Daarmee kunt je bijvoorbeeld uw hypotheek aflossen of de uitkering naar jouw eigen wens(en) besteden. Een spaarverzekering is de manier om geld opzij te zetten voor een langere tijd. Bij overlijden worden de betaalde premies gerestitueerd.

- De gemengde verzekering
Dit is een combinatie van de spaar- en overlijdensrisicoverzekering. Bij de “gemengde verzekering” wordt het overeengekomen bedrag uitgekeerd bij het in leven zijn van de verzekerde op de einddatum dan wel onmiddellijk bij overlijden voor de einddatum. Deze verzekering keert dus altijd uit.

Adviesgesprek
Wij nodigen je graag uit voor een adviesgesprek. Klik hier om een adviesgesprek aan te vragen.


Den Hulst 20
7711 GN  Nieuwleusen
tel. 0529 - 48 59 59
      038   - 422 88 55

info@dehypotheekgroep.nl
WFT-vergunningnr. 12003616
Bank nr. NL21SNSB0957807171
KvK nr. 05040908